STRATEGISCH ADVIES

Wij bepalen én behalen doelstellingen. Daarom praten wij graag mee over existentiële-, en strategische- vraagstukken omdat juist dáár onze kennis en ervaring naar voren komt. 

Sparringpartner op directieniveau

Als strategisch adviseur werken wij nauw samen met het management en andere belanghebbenden van jouw bedrijf om de huidige situatie en de gewenste doelen te begrijpen en toetsen. We zorgen voor aanbevelingen en (jaar)plannen, die jouw bedrijf helpen om haar concurrentievoordeel te vergroten, nieuwe markten te betreden, efficiënter te worden kosten te besparen, risico's te beperken en algemene prestaties en groei te bevorderen. 

Dat doen we door diepgaande analyse van de huidige situatie van het bedrijf, het identificeren van sterke en zwakke punten, het identificeren van kansen en bedreigingen in de externe omgeving en het ontwikkelen van een plan van aanpak om de gewenste resultaten te bereiken. 

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring als (interim)bestuurders bij diverse nationale en internationale MKB-bedrijven. 

Plan een strategische afspraak


wanneer je vragen hebt over jouw:

bedrijf.png bedrijfsstrategie

Winst.png financiële strategie

marketing.png marketingstrategie

operationeel.png operationele strategie

technologie.png technologische strategie