Meer grip op uw bedrijf

Meer grip. Wist u dat....

gebrek aan financieel inzicht (gebrek aan grip) dé belangrijkste reden is waarom bedrijven failliet gaan? In de eerste 5 jaar gaan meer dan 60% van de bedrijven failliet en in 81% van de gevallen is dat te wijten aan een gebrek aan financieel inzicht. Maar ook bij bedrijven die na 5 jaar failliet gaan is dat grotendeels (73%) te wijten aan gebrek aan financieel inzicht.

Heeft u financieel inzicht?

Als dat het geval is dan weet u vast het antwoord op de volgende vragen:

  • Wat kost het om uw bedrijf een dag open te hebben?
  • Wat is de kostprijs van uw bedrijf
  • Wat is de toegevoegde waarde
  • Wat bepaalt de capaciteit van uw bedrijf
  • En wat is de maximale verdiencapaciteit van uw bedrijf

Wanneer u het antwoord op een (of meer) van deze vragen niet kent, dan ontbreekt het aan financieel inzicht. En heeft u geen inzicht, dan is het lastig om te bepalen hoe u uw bedrijf financieel moet sturen. Veel ondernemers beginnen dan het bedrijf financieel te sturen op basis van gevoel, of op basis van de stand van de rekening courant, of het saldo op de bank. Weer anderen nemen het dashboard van hun boekhoudprogramma als uitgangspunt voor het financieel sturen van de onderneming. Maar als u het antwoord op de bovenstaande vragen niet weet, dan ontbreekt het u dus aan inzicht en heeft u (soms) het gevoel dat u te weinig grip hebt (ongeacht of het u financieel voor de wind gaat of juist tegen zit).

Onvoldoende financieel inzicht

Gebrekkig financieel inzicht kan dus mogelijk leiden tot faillissement, maar daarnaast kan het ook zorgen voor: 

  • beperking van financieringsmogelijkheden
  • een lagere waardering van je je bedrijf (extra belangrijk wanneer je je bedrijf wilt verkopen)
  • stress en kopzorgen

Dáárom is het zo belangrijk om meer grip te hebben op uw bedrijf.

Meer grip op uw bedrijf zorgt ervoor dat u beter kunt sturen én meer Winst kunt maken. Winst die nodig is om uw bedrijf, uw mensen en uzelf te blijven ontwikkelen. In de onderstaande video's krijg u tips die helpen bij het verkrijgen van meer grip.

Video's met tips voor meer (financiële) grip

Video 1. Meer grip op de ontwikkelingen binnen uw bedrijf
Video 2. Meer zicht op de kosten binnen uw bedrijf
Video 3. Kostprijs berekenen. Hoe doe u dat?
Video 4. Wat bepaalt de capaciteit van uw bedrijf?
Video 5. Hoe bepaalt u de maximale verdiencapaciteit van uw bedrijf?

Video 1. Meer grip op de ontwikkelingen binnen uw bedrijf. 

Video 2. Meer zicht op de kosten binnen uw bedrijf.

Video 3. Kostprijs berekenen. Hoe doet u dat?

Video 4. Wat bepaalt de capaciteit van uw bedrijf?

Video 5. Hoe bepaalt u de maximale verdiencapaciteit van uw bedrijf?

Meer grip op uw bedrijf zorgt ervoor dat u:

- geen winst meer laat liggen

- makkelijker kunt groeien

- zich minder zorgen maakt

- meer rust ervaart bij ondernemen

- zich bezig kunt houden met de (duurzame en circulaire) toekomst van uw bedrijf