« De belangrijkste resultaatbepalers van jouw onderneming»

Gepubliceerd op 10-10-2019

Het resultaat van je onderneming wordt bepaald door ‘kosten en opbrengsten’. Maar wat zijn dan de belangrijkste resultaatbepalers van jouw onderneming en door welke factoren worden die grotendeels beïnvloedt?

Jouw bedrijf sturen

Ondernemen is niet alleen innoveren, risico’s nemen, met klanten omgaan en mensen aansturen. Ondernemen is ook je bedrijf sturen met cijfers. Elke jaar zal je accountant samen met jou je jaarcijfers doornemen. En waarschijnlijk (en hopelijk) geeft hij je daarbij ook de nodige adviezen.

Maar dat is niet genoeg. Je bedrijf sturen gaat verder dan het jaarlijks beoordelen van liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, enz., enz.. Je zult herhaaldelijk moeten beoordelen op welke gebieden je je bedrijf beter kunt laten presteren. Dat doe je door de belangrijkste resultaatbepalers van je bedrijf te analyseren.

De belangrijkste resultaatbepalers

Resultaatbepalers zijn de KPI’s van je bedrijf; je Kritieke Prestatie Indicatoren oftewel Key Performance Indicators. De belangrijkste resultaatbepalers zijn:

 

Dia1-600x338.png.    Dia2-600x338.png.    Dia3-600x338.png

Omzet, kosten en capaciteit en deze worden o.a. beïnvloed door:

  • productiviteit;
  • verkoopprijzen;
  • inkoopprijzen;
  • bezettingsgraad;
  • betere efficiency; en
  • overige bedrijfskosten.

Wat maakt nu het grote verschil?

Maar wanneer bereik je nu écht een groot verschil? Het verschil wordt gemaakt als je je bedrijf op onderdelen béter laat presteren. Stel nu dat je in het komende jaar in staat bent om de productiviteit te verbeteren, de verkoopprijs te verhogen, enkele inkoopprijzen te verlagen, je bezettingsgraad te verhogen en je efficiëntie weet te verbeteren. Dan stijgt je verdiencapaciteit daarmee enorm.

Een voorbeeld

  • Omzet : € 2.532.250
  • Inkoop : € 1.367.128
  • Kosten : € 1.116.540 (álle bedrijfskosten incl. salarissen en ondernemersbeloning)
  • Winst : € 48.582

Stel dat dit bedrijf op eerdergenoemde onderdelen (slechts) 3% beter presteert, dan levert dit een resultaatsverbetering op van maar liefst € 206.353. Oftewel een vervijfvoudiging van de winst!


Tip
Dít is nu de reden waarom het zo belangrijk is om niet alleen ín je bedrijf, maar ook áán je bedrijf te werken.

Hoe kan Bedrijfsmaat je nu verder helpen?

Bedrijfsanalyse. Wij helpen jou met het inzichtelijk krijgen van jouw resultaatbepalers. Dan doen we met een bedrijfsanalyse waaruit blijkt wat de invloed is van verbeteringen van de KPI’s binnen joúw bedrijf. Vervolgens kun je met deze bedrijfsanalyse zelf aan de slag om jouw bedrijf te verbeteren op die punten die in jouw geval de meeste impact hebben op het resultaat. Bij het laten maken van de bedrijfsanalyse geven wij de volgende garantie:

Als uit de analyse blijkt dat je verbeterpotentieel minder is dan 20x de kosten van de analyse, krijg je geen factuur.

Het MKS®. Voor de bedrijfsanalyse werken wij met het Management KompasSysteem®. Het MKS® is een adviesmethode, een samenspel van analyseren, adviseren, inspireren en werken. Deze aanpak is in jarenlange samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontwikkeld. Joosten Organisatie & Participatie is een gecertificeerd partner van Management Kompasgroep en weet het MKS® dus goed toe te passen.

Totale begeleiding. We kunnen ook nog een stap verder gaan. Je krijgt niet alleen inzicht in je resultaatbepalers en verbeterpunten, maar je wordt ook begeleid met het (aan)-sturen van je bedrijf en bij het bepalen van je doelen. Kortom: wil je méér grip, méér rendement en méér resultaat? Dan helpen wij jou daarbij. En… no cure no pay, want:

Wij garanderen dat jouw investering minimaal 3 tot 4 keer wordt terugverdiend. Uiteraard maken wij vooraf afspraken over de werkzaamheden en de kosten.


Tip
Analyseer jouw belangrijkste resultaatbepalers en bepaal je verbeterpunten. Kleine verbeteringen leiden vaak tot een veel grotere verdiencapaciteit met als gevolg: meer winst en rendement.

Logo-MKG-CMYK-partner-van-1024x280-600x164.jpg


Afbeelding van Tumisu via Pixabay

download-1604334720.jpg