« Intrinsiek gemotiveerde mensen geven meer rendement»

Gepubliceerd op 04-11-2019

Intrinsiek gemotiveerde mensen die met passie enthousiast hun werk doen. Die niets te veel is en waar de onderneming altijd voorop staat. Welke ondernemer droomt er niet van? Wat kun je zélf doen om je mensen te motiveren?


De belangrijkste bronnen van groei

Fouten maken is oké. Als een medewerk(st)er binnenkomt met een vraag over hoe iets moet worden opgelost, geef dan niet direct antwoord en vertel niet wat hij of zij moet doen en hoe. Stimuleer je medewerk(st)er de vraag zelf te laten beantwoorden. Zorg voor een omgeving waarbij het geoorloofd is dat je medewerk(st)er een keer een fout maakt.

Geef vertrouwen. Geef je medewerkers niet alleen verantwoordelijkheid, maar ook het vertrouwen dat je er voor ze bent als er een fout is gemaakt. Het zal je verbazen hoe creatief en kundig jouw mensen in staat zijn om problemen op te lossen. Het versterkt het onderlinge vertrouwen en zorgt voor de belangrijkste bronnen van groei:

Creativiteit – Vastberadenheid – Nieuwsgierigheid –
Vindingrijkheid – Passie – Oplossend vermogen

Durf te delegeren. Menig ondernemer vindt dat het werk op zijn/haar manier moet gebeuren. Maar er leiden meer wegen naar Rome. Durf te delegeren. Daarbij draag je niet alleen verantwoordelijkheden over maar ook bevoegdheden. Daardoor voelen je mensen zich meer betrokken.

“Leiderschap gaat niet over de baas zijn. Leiderschap gaat over zorgen voor de mensen over wie je de baas bent.”
Simon Sinek

Jij hebt invloed!

Volgens Janka Stoker, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen, heb jij als ondernemer een grote invloed op de motivatie van je medewerkers. Sterker nog: volgens Stoker leidt slecht leiderschap tot het vertrek van goede werknemers.

Beïnvloed de extrinsieke motivatie

Dit is een motivatie die ontstaat door een externe bron. Je motiveert je werknemer met een passende beloning. Dat kan een financiële beloning zijn, een bonus, en ook een cursus, opleiding of workshop. Het werkt! Maar… het werkt maar heel kort.

Beïnvloed de intrinsieke motivatie

Bij intrinsiek gemotiveerde mensen komt de motivatie vanuit de medewerker zelf. Deze handelt niet omdat je een beloning in het vooruitzicht hebt gesteld, maar vanwege de waarde van de activiteit op het moment zelf of voor het behalen van een doel in de toekomst. Op de lange termijn werkt dit beter dan extrinsieke motivatie, maar beiden kunnen elkaar natuurlijk wel versterken.

Volgens hoogleraar Giep Franzen vertonen mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn voor een bepaalde handeling:

  • een hoger concentratieniveau;
  • meer creativiteit;
  • grotere gevoelens van zelfcompetentie en trots; en
  • meer plezier tijdens het uitvoeren van hun taak.

Hoe krijg je intrinsiek gemotiveerde mensen?

Je kunt de intrinsieke motivatie van je werknemers positief beïnvloeden door o.a.:

De zes van Hans

De belangrijkste dingen die een manager moet leren zeggen, zijn volgens Hans Wijers samen te vatten in zes zinnen:

  1. Ja, ik heb een vergissing gemaakt.
  2. Ik ben trots op jullie.
  3. Wat vind jij ervan?
  4. Kan ik helpen?
  5. Dank je.
  6. Wij.

Heb jij behoefte aan hulp bij het intrinsiek motiveren van je medewerkers? Waardoor ze zich prettiger voelen, maar daardoor ook beter presteren? Bel me, dan gaan we samen aan de slag!


Tip
Doordat je werkzaamheden delegeert en je mensen vertrouwen geeft, zullen zij zelfstandig op creatieve wijze problemen oplossen. Beïnvloed met name hun intrinsieke motivatie door positieve feedback te geven, door je visie enthousiast te delen en door situationeel leiding te geven.

 

Afbeelding van Pexels via Pixabay

download-1604331700.jpg