« Waar moet je aan denken bij rekening courantkrediet behoefte»

Gepubliceerd op 04-12-2019

Rekening courantkrediet behoefte? Je hebt (tijdelijk) wat meer krediet nodig en hebt een afspraak gemaakt bij de bank. Hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op een goed gesprek en de meeste kans op succes.


Het rekening-courantkrediet

Het rekening-courantkrediet is niet anders dan rood staan op je zakelijke bankrekening. Je moet dit met de bank wel overeenkomen. Het kan erg nuttig zijn als je tijdelijk wat extra krediet nodig hebt en ook als je kredietbehoefte sterk fluctueert. In tegenstelling tot een lening hoef je het rekening-courantkrediet niet af te lossen, maar je betaalt meestal wel meer rente dan voor een lening.

Rekening-courantkrediet behoefte: hoeveel heb je nodig?

Bepaal eerst hoeveel en hoelang je extra krediet nodig hebt. Vraag je ook altijd af óf je niet ook geld ergens anders vandaan kunt halen. Heb je bijvoorbeeld nog veel openstaande vorderingen? Dan kan het ook helpen om deze eerst te innen. Een andere veel voorkomende (te) hoge kostenpost is de voorraad. Heb je niet teveel producten op voorraad? Kun je die ruimte of kun je toekomstige bestellingen verlagen en/of uitstellen?


Tip
Omschrijf duidelijk hoeveel en hoelang je extra krediet nodig hebt én waarom. Want met een goed beheer van je werkkapitaal kun je de kredietbehoefte wellicht verkleinen.

De bank zoekt zekerheden bij rekening courantkrediet behoefte

Zet voor jezelf op een rijtje wat je huidige schulden zijn. Welke renteverplichtingen heb je nog? Voor welk bedrag aan crediteuren staat nog open? Neem bij een eenmanszaak ook je privé-schulden in dit overzicht mee.


Tip
Een BKR-registratie verkleint de kans op een kredietverhoging. Weet jij of je dergelijke registratie hebt?
Zo niet, dan kun je dat hier gratis checken.

Presenteer het verleden, het heden en voorspel de toekomst

De bank wil niet alleen je huidige situatie kennen, maar is vaak ook geïnteresseerd in het verleden én hoe je de toekomst ziet. Met deze gegevens wil men het risico inschatten dat je niet aan je renteverplichtingen zou kunnen voldoen.

Cijfers uit het verleden. Als ondernemer moet je i.i.g. de volgende gegevens verzamelen:

 • jaarstukken van de afgelopen drie jaar;
 • aangiften inkomstenbelasting over de afgelopen drie jaren;
 • aangiften vennootschapsbelasting over de afgelopen drie jaren (als je bedrijf in een BV is ondergebracht).

Cijfers van nu. Hoe sta je er op dit moment voor? Als je een overzicht maakt, gebruik dan in ieder geval de meest relevante cijfers zoals:

 • omzet;
 • bruto en netto winst;
 • openstaande vorderingen;
 • lijst van lopende opdrachten, orders en offertes;
 • openstaande schulden;
 • aantal voorraaddagen;
 • solvabiliteit.

Voorspel de toekomst. Wat zijn jouw verwachtingen ten aanzien van de toekomstige inkomsten én uitgaven? Maak hiervoor een zogenaamde liquiditeitsbegroting, het liefst voor de komende drie jaar. Dit ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Liquiditeitsprognose.jpg


Tip
Je accountant/boekhouder is dé aangewezen persoon om je te helpen met het in kaart brengen van de huidige situatie en met het maken van een liquiditeitsprognose. Dus schakel hem/haar tijdig in.

De aanvraag

Bereid het gesprek voor. Zorg dat je weet wat de rekening courantkrediet behoefte is. Met andere woorden weet hoe hoog je rekening courantkrediet behoefte daadwerkelijk is (op termijn gaat zijn) op basis van je cijfers. Zorg dat je een duidelijk cijfermatig beeld hebt van het verleden, heden en de toekomst. Zorg dat dit duidelijk in beeld is gebracht, dan kun je met de liquiditeitsbegroting laten zien dát je de rente kunt betalen. Je bent klaar voor de afspraak met de bank. Oefen het gesprek met de bank eventueel met je bedrijfsadviseur. De bankmedewerker kan wel eens lastige vragen stellen zoals: “Wat doe je als we je niet meer krediet kunnen geven?”, “Waarom financier je het niet uit eigen middelen?” of: “Welke zekerheden tot terugbetaling kun je ons bieden?”

Check wat de bank wil hebben. Bij sommige banken kun of moet je online een aanvraag doen. Dan is het handig als je weet welke exacte gegevens je klaar moet hebben liggen.


Tip
Als je de kans wil vergroten om een rekening courantkrediet behoefte in te vullen (een rekening courantkrediet te krijgen) zorg dan voor een goed onderbouwd businessplan. Heb je dat nog liggen uit het verleden, dan is het nu wellicht tijd om het te updaten.

De kosten

De te betalen rente hangt af het risico dat de bank denkt te lopen. Daarom is een goed onderbouwde aanvraag extra belangrijk. Omdat de banken een opslag hanteren, is de te betalen rente vaak ook onderhandelbaar. Weet dat je echter met méér kosten te maken krijgt dan alleen de rentekosten! Denk daarbij aan kredietprovisie/bereidstellingsprovisie, behandelingskosten en wijzigingskosten. Nieuwsgierig naar hoe dit er uit ziet? Bekijk dit voorbeeld waar we de kosten van de Rabobank op een rijtje hebben gezet.

Kostenvoorbeeld Rabobank

Rente en opslag. Rabobank hanteert de gemiddelde 1-maands Euriborrente. Deze wordt aan het einde van elke kalendermaand berekend en geldt voor die maand. Dus het gemiddelde 1-maandstarief kan maandelijks wijzigen. Daarbovenop komt een variabele opslag die de bank vaststelt én op elk moment kan veranderen. Bijvoorbeeld als zij het risico van de financiering hoger inschatten.

 • Minimaal tarief: 1,00%
 • Maximaal tarief: 12,50%

Kredietprovisie. Deze provisie betaal je omdat de bank het geld beschikbaar houdt. Het is een percentage van je maximale kredietlimiet. Dus ongeacht of je het opneemt of niet!

 • Minimaal tarief: 0,10%
 • Maximaal tarief: 2,80%

Bereidstellingsprovisie. Soms is bereidstellingsprovisie in plaats van kredietprovisie mogelijk. Die wordt berekend over het deel van je krediet dat je niet gebruikt. Of je hiervoor in aanmerking komt, bepaalt de bank. De percentages liggen weliswaar hoger, maar onder aan de streep zou je er goedkoper mee uit kunnen zijn.

 • Minimaal tarief: 0,20%
 • Maximaal tarief: 5,60%

Afsluitkosten. Bij het afsluiten van een krediet betaal je behandelingskosten (vergoeding voor inbehandelingname van je financieringsverzoek en advies). Zodra je de offerte accepteert, zijn deze behandelingskosten verschuldigd.

 • Startarief bij krediet tot €100.000 € 600
 • Tarief bij krediet tussen €100.000 en €500.000 € 1.200
 • Tarief bij krediet tussen €500.000 en €1.000.000 € 2.250
 • € 500 korting als je de cijfers digitaal aanlevert.

Alternatieven

Je kunt je tijdelijke kredietbehoefte ook elders financieren. Bijvoorbeeld bij een partij als DebitRoom. Door een deel van je kredietbehoefte elders te financieren, verhoog je waarschijnlijk de kans op een succesvolle aanvraag bij je eigen bank.  Lees er hier meer over.

Tip
Een rekening-courantkrediet is géén goedkope aangelegenheid. Dus: let op de extra kosten en bereid je aanvraag gedegen voor met cijfers uit het verleden, het heden én voor de toekomst.

Ben jij benieuwd of mijn toegevoegde waarde net zo sterk is als jouw koffie? Klik hier om kennis te maken.

Afbeelding van Maklay62 via Pixabay

download-2-1604328650.jpg